Entrevista: Olalla Álvarez de Neyra, secretaria-interventora del Concello de San Sadurniño