Avià ret homenatge al secretari municipal Ramon Xandri Badia, que es jubila

https://www.avia.cat/actualitat/noticies/avia-ret-homenatge-al-secretari-municipal-ramon-xandri-que-es-jubila.html

La corporació li lliura una mètopa en reconeixement dels gairebé cinquanta anys de servei incansable

L’Ajuntament d’Avià diu adeu a Ramon Xandri Badia, el secretari que aquest dimarts es jubila als 63 anys. Ha treballat al consistori des que tenia catorze anys i, en total haurà estat servint a l’administració local prop de cinquanta anys. De fet, Ramon Xandri ha estat l’únic secretari que ha tingut l’Ajuntament avianès d’ençà de la democràcia.

La corporació li ha reconegut la feina feta en un acte que ha tingut lloc aquest dilluns aprofitant la celebració de la darrera junta de govern, la última de la que Ramon Xandri ha donat fe. A la junta s’hi ha convidat als representants de la resta de grups municipals. L’alcaldessa Patrocini Canal ha lliurat una mètopa al secretari en reconeixement de la seva incansable labor i servei al municipi.

La dirigent ha agraït al secretari «tota una vida dedicada a servir a l’ajuntament i per extensió als veïns del poble». Canal ha assegurat que Ramon Xandri «és una persona irrepetible. L’Ajuntament sense ell no serà el mateix». L’alcaldessa s’ha referit a la bona disposició que sempre ha mostrat el secretari en l’exercici de les seves funcions. «Ha estat una persona propera, disposada donar un cop de mà i que allà on hi havia un problema sempre hi ha buscat solucions. Sovint ha fet més del que la seva feina l’obligava i això ha estat en benefici del poble. Li donem les gràcies per tot el que ha fet».

L’alcaldessa d’Avià ha desitjat que la nova etapa vital que enceta Ramon Xandri, el flamant president de la renovada junta de l’Ateneu, una de les moltes entitats del poble a la que està vinculat,»la gaudeixi amb salut i envoltat de la seva família».

BET BENÍTEZ, LA NOVA SECRETARIA

Bet Benítez és la nova secretaria de l’Ajuntament d’Avià i substitueix en el càrrec a Ramon Xandri. L’alcaldessa Patrocini Canal li ha donat la benvinguda, li ha desitjat sort i encerts i ha assegurat que «sabem que és una gran professional i que les necessitats de l’ajuntament quedaran ben cobertes».

En les darreres setmanes, Ramon Xandri ha fet el traspàs d’informació a Bet Benítez de manera que s’ha pogut posar al corrent dels assumptes municipals.

 

 

Avià rinde homenaje al secretario municipal Ramon Xandri, que se jubila

La corporación le entrega una metopa en reconocimiento a los casi cincuenta años de servicio incansable.

El Ayuntamiento de Avià dice adiós a Ramon Xandri, el secretario que este martes se jubila a los 63 años. Ha trabajado en el consistorio desde que tenía catorce años y, en total, habrá estado sirviendo a la administración local cerca de cincuenta años. De hecho, Ramon Xandri ha sido el único secretario que ha tenido el Ayuntamiento avianés desde la democracia.

La corporación le ha reconocido el trabajo realizado en un acto que ha tenido lugar este lunes aprovechando la celebración de la última junta de gobierno, la última de la que Ramon Xandri ha dado fe. En la junta se ha invitado a los representantes del resto de grupos municipales. La alcaldesa Patrocini Canal ha entregado una metopa al secretario en reconocimiento de su incansable labor y servicio al municipio.

La dirigente ha agradecido al secretario «toda una vida dedicada a servir al ayuntamiento y por extensión a los vecinos del pueblo». Canal ha asegurado que Ramon Xandri es «una persona irrepetible. El Ayuntamiento sin él no será el mismo». La Alcaldesa se ha referido a la buena disposición que siempre ha mostrado el Secretario en el ejercicio de sus funciones. «Ha sido una persona cercana, dispuesta echar una mano y que allí donde había un problema siempre ha buscado soluciones. A menudo ha hecho más de lo que su trabajo le obligaba y eso ha estado en beneficio del pueblo. Le damos. las gracias por todo lo que ha hecho”.

La alcaldesa de Avià ha deseado que la nueva etapa vital que empieza Ramon Xandri, el flamante presidente de la renovada junta del Ateneu, una de las muchas entidades del pueblo a la que está vinculado, «la disfrute con salud y rodeado» de su familia».

BET BENÍTEZ, LA NUEVA SECRETARÍA
Bet Benítez es la nueva secretaría del Ayuntamiento de Avià y sustituye en el cargo a Ramon Xandri. La alcaldesa Patrocini Canal le dio la bienvenida, le deseó suerte y aciertos y aseguró que «sabemos que es una gran profesional y que las necesidades del ayuntamiento quedarán bien cubiertas».
En las últimas semanas, Ramon Xandri ha realizado el traspaso de información a Bet Benítez por lo que se ha podido poner al corriente de los asuntos municipales.