Tesis doctoral 2018: Secretaris, interventors i tresorers d’administració local. Cap a una habilitació local

Autor: Joan Anton Font Manclús

Ver original →