Els llibres de comptabilitat municipal dels segles XIX i XX

Autor: Josep Conejo Muntada

Ver original →