La figura del Secretari i Secretari-Interventor als ajuntaments catalans

Fundació Pi i Sunyer   …  5.2.2018

Ver original →